Pages

May 13, 2014

Can Fly

Aku mahu terbang lebih tinggi untuk melihat segalanya yang ada di dunia ini, semoga tuhan memudahkan segala urusanku.